Shah Jahan

Dramatization of the story of the world’s greatest love and worst treachery - the story of Mughal Emperor Shah Jahan, his beloved wife Mumtaz Mahal, and his estranged son Aurangzeb - with embedded songs and dance.

Original Play: D. L. Roy
Translation with added scenes, Direction: Subrata Das

 

Cast & Crew:

Shah Jahan   Anurag Jain
Dara   Ravi Nimmagadda
Suja   Abhishek Nagrath
Aurangzeb   Sridhar Pola
Murad   Rishi Naik
Suleman Santanu Bagchi
Sipar   Yusuf Buxamusa
Mohammed Sultan   Nikhil Bhatia
Jai Singh Nilay Mukherjee
Jaswant Singh   Anup Pant
Dildar   Sanjay Kudrimoti
Sayesta Khan   Anshul Mittal
Mir Jumla   Minishrang Borgoyary
Dilir Khan   Krishan Aneja
Jihon Ali Khan   Ashish Gohil
     
Girl from Harem   Sanaa Kazi
Mumtaz Mahal   Sabah Kadri
Jahanara   Jayanti Bandyopadhyay
Nadira   Priya Karki
Piara   Vasundhra Ganju
Jaharat Unnisa   Sakhi Pola
Mahamaya   Kumkum Pareek Malik
Farmer’s wife Noorain Buxamusa
Prostitute   Ekta Sagar
     
Dance Group One   Vasudha Kudrimoti (lead), Ekta Sagar, Tanvi Chowdhary, Dipali Trivedi, Sabah Kadri
Dance Group Two   Mona Bhowmick (lead), Monica Gill, Sadhwi Srinivas, Sneha Swaminathan
     
Graphic Designers   Vandana Sharma, Harun Razith, Anurag Jain
Light and Sound   Prateek Paul (lead), Ravi Nimmagadda
Music   Krishan Aneja, Kanchan Deshpande, Gagan Mahan, Divya Bhaskar
Costume and Stage   Noorain Buxamusa, Jayanti Bandyopadhyay
Makeup   Rohini Pola (lead), Gopika Narula, Mandy Pant, Meena Sundaram, Menka Jethra, Nayanika Yellepeddi, Susmita Ghosh
Production   Je-Kori A K Salmon, Ragoo Raghunathan, Chitro Neogy, Gauri Chandna, Lata Mundkur, Sanaa Kazi, Pravin Mundkur, Ruma Neogy, Babu Jethra .